Lidmaatschap

Jaarlijks verwelkomen wij nieuwe leden op de tuin. Tijdens een informatieavond worden zij ingelicht over de dagelijkse gang van zaken op de tuin. Op zaterdag is er de mogelijkheid tot inschrijven in het verenigingsgebouw. U krijgt dan uitleg over de gang van zaken vanaf het moment van inschrijven tot en met het moment dat u een tuin aangeboden krijgt. Aan de inschrijving zijn eenmalige administratieve kosten verbonden van 10,00 euro.

 

Kosten Tuin

Per jaar bedraagt de pacht en lidmaatschap voor een:

Soort tuin 

Oppervlakte 

Pacht en Lidmaatschap 

Halve tuin

62,5 m² 

€ 62,- 

Hele tuin 

125 m²

€ 84,- 

Dubbele tuin 

250 m²

€128,-

Dubbele tuin met huisje 

250 m² 

€ 263,-

Voor mensen die regelmatig helpen op de tuin van een van onze leden is er de mogelijkheid om een B-Lidmaatschap af te sluiten. Dit kost €22,50 per jaar. Als U in aanmerking wilt komen voor een B-lidmaatschap kunt u zich richten tot het bestuur.

Eenmalig betaalt u bij het aanvaarden van een tuin borg- en sleutelgeld. Deze krijgt u weer terug als u stopt met tuinieren en uw tuin weer netjes achterlaat voor de volgende pachter en de sleutel inlevert bij het bestuur.

Wachtlijst

In verband met de grote vraag naar een tuin hanteren wij een wachtlijst. Wel kunt zich wel altijd inschrijven op de wachtlijst voor een tuin. Dit kan elke zaterdagochtend tussen half 11 & 11 in het verenigingsgebouw. Zodra er een tuin beschikbaar is ontvangt u van ons een bericht. 

Info wachtlijst

Uitgifte tuinen

Het Bestuur geeft tuinen uit. Bestaande leden die hun tuin willen ruilen, hebben voorrang op nieuwe leden. Nieuwe leden zonder ervaring beginnen altijd op een halve tuin van 62 m2. Nadat een nieuw lid gedurende zijn eerste jaar bewezen heeft zijn tuin en pad goed te onderhouden kan hij verzoeken om zijn tuin te ruilen voor een grotere.

Werkbeurten

  • Vanaf maart tot november wordt er elke 2–3 weken op zaterdagmorgen van 9:30-12:00 gewerkt
  • Er worden telkens 15 huurders van  tuinen ingeschakeld 
  • 2 weken van te voren ontvangen ze een mail (cq brief) dat ze die zaterdag om 9:30 verwacht worden
  • Bij niet opdagen wordt dat lid gebeld door de leider van de dag; dat lid wordt de volgende keer ingezet; bij weer niet opdagen ontvangt het lid een boete van 15 euro; na het betalen van de boete blijft de werkbeurt gewoon staan
  • Het bestuur vergadert 1 keer per maand; er wordt dan besproken, welke taken de komende 2 keren moeten worden uitgevoerd (snoeien, opruimen, groenstroken, paden, parkeerplaats schoonmaken etc). Ook wordt de leider van de dag benoemd.
  • De leider ontvangt de leden, deelt ze in groepen, verstrekt gereedschap en houdt toezicht; hij noteert de aanwezigen en belt de wegblijvers
  • Om 10:30 wordt gezellig koffie gedronken; deze aanpak wordt in de praktijk zeer gewaardeerd want het is gezellig om samen te werken

Vragen?

Neem contact op via onze contactpagina.

Contact

Een nieuw
jasje

Zoals je hebt gemerkt heeft de website van Pastoor Barten een nieuw jasje gekregen. Deze website is onderdeel van het nieuwe uiterlijk van Pastoor Barten. Hiernaast zie je dan ook het nieuwe logo van de vereniging Mocht je leuke ideeën of tips hebben om de site te verbeteren horen we dit graag!