Pastoor Barten  

Opgericht 5 Juni 1939 door
Pastoor R.M.Barten

 

 
line decor
  
Laatst bijgewerkt: 17-12-2019
line decor

 
 
 
Welkom op de website van Volkstuinvereniging Pastoor Barten

Volkstuinvereniging Pastoor Barten is gelegen aan Herven 70 in Den Bosch. Opgericht in
1939 is het de oudste en grootste volkstuinvereniging van Den Bosch met 200 leden. Het
ledenbestand bestaat uit mensen uit alle lagen van de bevolking en omvat diverse culturen,
waardoor we mogen spreken van een multiculturele vereniging.

Het tuincomplex bestaat uit 240 tuinpercelen. Er zijn verschillende tuinen voor wat betreft
ligging, grootte en samenstelling. Tuinen op zand- of kleigrond, met een huisje, aan een
groenstrook en keuze uit 125 of 250 m2. Maar er zijn ook beginnerstuintjes van 62,5 m2.Diverse malen per jaar worden er op ons complex festiviteiten gehouden, zoals de
Open Dag, barbecueavonden, kaartavonden, mosselavond en de vrijwilligersavond. Al
deze activiteiten worden georganiseerd door en voor onze leden, wat de saamhorigheid
ten goede komt.

Er is een tuinwinkel, een dierenparkje en er worden bijen gehouden. De kantine is een aantal dagdelen per week open. Op deze website kunt u informatie vinden over allerlei zaken van
onze vereniging.