Bestuurshamer  

Bestuur @ VTV Pastoor Barten

 

 
line decor
  
Laatst bijgewerkt: 9-12-2019
line decor
 
 
 
 

 
 

Bestuur en commissies

Bestuur

Naam

Functie

Tuinnummer

Hans de Boer Beheer openbare Ruimte 31-32

Marion van der Meulen

Secretaris

219-220

Piet Das

Penningmeester

21-22

Ton Diks

Algemeen Bestuurslid

25-26

Anita de Gier

Algemeen Bestuurslid

29-30

Chris Boelens

Voorzitter

225

Inloopspreekuur Bestuur
Op zaterdagen van 10:30 tot 11:00 uur in de bestuurskamer van de kantine. Hieronder
de datums van de aanwezigheid van de bestuursleden in 2020. Buiten deze tijden kunt
u een afspraak maken.

Januari: 11 en 25
Februari 8 en 22
Maart : 7, 14, 21 en 28
April: 4, 11, 18 en 25
Mei: 9 en 23
Juni: 6
Juli: 4
Augustus: 1
September: 5
Oktober:3, 17 en 31
November: 14 en 28
December: 12

Werkgroepen en commissies
Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief. Het overzicht kunt u terug vinden op pagina 1 van ons clubblad.

Statuten en regelementen
Elk nieuw lid ontvangt u eenmalig een overzicht met daarop de belangrijkste regels. Deze
komen uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Hieronder staan de volledige statuten en het volledige huishoudelijke reglement. Ook staat hier het document dat nieuwe leden m.i.v. 08-02-20 krijgen

Statuten (herzien maart 2020)

Huishoudelijk Reglement (herzien maart 2020)

Belangrijke regels leden VTV Pastoor Barten (Februari 2020)